Ảnh Trường THCS 14/6 tham gia giải cầu lông công đoàn ngành giáo dục

z596515533069_d0130649cb08364f9f6ca406f9fb9667

z596516651313_84ddd8aa3a1741950aa14cfc89300643

z596516662641_4187d76299d6cae65a6d2af850d01ce0