Tuyên dương người tốt việc tốt tháng 11 năm 2019

Một số hình ảnh trong buổi tuyên dương: