Trường THCS 14-6 sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018

Ngày 23/01/2018 Trường THCS 14-6 sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018.

Chùm ảnh trong ngày lễ sơ kết: