Tọa đàm, giao lưu 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Sáng 20/11/2017 Trường THCS 14-6 tổ chức tọa đàm, giao lưu 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

9f17000dd4a138ff61b0

10b2bca96805845bdd14

1d1fe50531a9ddf784b8

79837eb36e1c8242db0d

2465937647daab84f2cb

1b26802a5486b8d8e197

c9d9a50270ae9cf0c5bf

f7aa9f8b4b27a779fe36