Sinh hoạt dưới cờ

Sáng thứ 2 ngày 28/9/2020 ban hoạt động ngoài giờ lên lớp tổ chức sinh hoạt dưới cờ. Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt dưới cờ.