Nhà trường tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nhà trường tặng quà cho học sinh: Nguyễn Văn Huy (lớp 6B).