Nhà trường kết hợp với Phòng PC 67 CA tỉnh Sơn La tổ chức ngoại khóa tuyên truyền về Luật ATGT.

Chùm ảnh trong buổi hoạt động:

– Phòng PC 67 CA tỉnh Sơn La và CA huyện Mộc Châu

– Công ty trách nhiệm HHDVTM Hùng Mạnh – Ngân hàng An bình tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh

nhà trường.