Ngoại khóa: Giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên năm 2019

Ngày 6/12/2019 Hội cựu chiến binh thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Trường TH&THCS 14-6, Đoàn thanh niên thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Liên đội nhà trường tổ chức buổi ngoại khóa cho thanh thiếu niên năm 2019.

Một số hình ảnh trong buổi ngoại khóa: