Ngày hội văn hóa đọc

 

Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-PGD&ĐT ngày 30/3/2021 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21/4) năm 2021 tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Trường TH&THCS 14-6 xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21/4) năm 2021.Triển khai Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại nhà trường. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ quản lý, nhà giáo trong công tác triển khai thực hiện “Văn hóa đọc” tại nhà trường, phát huy giá trị của sách. Góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, truyền thống hiếu học của dân tộc. Đẩy mạnh việc huy động, sưu tầm, lưu giữ và quảng bá những cuốn sách hay, có giá trị về nội dung, hình thức đến cán bộ, giáo viên và học sinh.

Một số hình ảnh trong ngày hội đọc sách: