Ngày hội: “Thiếu nhi tiến bước lên Đoàn”

Ngày 26/3/2019 Trường TH&THCS 14-6 tổ chức ngày hội: “Thiếu nhi tiến bước lên Đoàn”.

Một số hình ảnh trong ngày hội:

* Phần lễ:

 

 

 

 

 

 

 

 

* Phần hội: