Mít tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

 

 Ngày 20-11 Nhà trường tổ chức mít tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3nZ0lEr5CMg

https://youtu.be/kClHojMIMMk