Lễ tổng kết năm học 2019-2020

Sáng ngày 14/7 nhà trường tổ chức lễ tổng kết năm học 2019-2020

Một số hình ảnh trong buổi tổng kết: