Lễ công bố quyết định thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II

Nhà trường tổ chức trao quyết định thăng hạng cho Đ/c: Trần Thị Thùy Dương

Từ hạng III lên hạng II: