Hội thi: Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTPHCM giỏi huyện Mộc Châu lần thứ II

z609964031298_188ce96b33da5bd0ecd6d58e51011099

z609964038898_5e26e14a8b1fd6cc06a380ad965047bf

z609964035146_20e7438f8c026c6a712f04f089667b4a

z609964044047_358ba60781f141103f59a23ef14abee6

z609964051613_b1ea427f44829423cf5f9481b055a154

z609964066924_a46871da4b653cfdc4a4b11ed73e84dc

z609964059342_8427c9be510cd7ee5291509a8501b461

z609964063838_7067dcae7b6e8095681420287f694566