Hội thi: Giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi cấp tỉnh lần thứ nhất. Năm học 2016-2017

 

z666267201620_3c3dac39fd1a412ab55ce4ad74f27d6f

 

z666267222715_9ab840d6fbefbe39dc88023df2b5168c

z666267197894_1eeeb3e3c8c37f85728e35d8029c3976

z666267325627_a5d046e1f25eb11b933eb578f93af1d4

z666267360750_ea8c6d03e35c33d57bc01efd28ddf4bd

z666267261388_e44cf65c38dfab6bb987cd566126ff63

z666267350870_8df417e6ca35a40f2cd3c99850caa254