Hội thi: Cán bộ khuyến học giỏi huyện Mộc Châu, lần thứ II, năm 2019

Cô giáo: Nguyễn Anh Thư đạt giải ba hội thi cán bộ khuyến học giỏi huyện Mộc Châu, lần thứ II, năm 2019

Một số hình ảnh trong hội thi: