Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020-2021

Ngày 30/9/2020 nhà trường tổ chức thành công hội nghị cán bộ công chức năm học 2020-2021.

Một số hình ảnh trong hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

Ban thanh tra nhân dân: Vũ Thị Thùy (trái), Chu Thị Tươi (giữa), Mai Thị Quỳnh (phải).