Học sinh nhà trường tham gia giải cờ vua thiếu niên, nhi đồng huyện Mộc Châu năm 2017

 

d63530d935abdaf583ba

687bd890dde232bc6bf3

e0c226212353cc0d9542

271d59875cf5b3abeae4