Học sinh nhà trường tham gia Đêm thơ nhạc: “Mùa xuân dâng Đảng niềm tin” Tết nguyên tiêu – Mậu tuất 2018

https://youtu.be/tXoCgxGY6bI