Hoạt động kỉ niệm ngày 27/7

Ban giám hiệu cùng các đoàn thể nhà trường tri ân các gia đình liệt sĩ nhân ngày 27/7:

– Gia đình Bà Hòa ở Tiểu khu cấp 3, thị trấn Nông Trường Mộc Châu:

 

 

 

– Gia đình bà thêm ở Tiểu khu 67, thị trấn Nông Trường Mộc Châu: