Đại hội đại biểu liên đội. Nhiệm kỳ 2017-2018

Ngày 26/10/2017 Liên đội Trường THCS 14-6 tổ chức thành công Đại hội đại biểu liên đội. Năm học 2017-2018.

Chùm ảnh đại hội:

c1d10cacaf5f43011a4e

4cd02c4cccbc20e279ad

fcb2b57c558cb9d2e09d

d491675d87ad6bf332bc

ed2988ce683e8460dd2f

a706bbce5b3eb760ee2f

4837bef35e03b25deb12

64d78cd52f26c3789a37

616fc00f63fc8fa2d6ed

39675491f7621b3c4273

d579275a84a968f731b8

41d74347e6b40aea53a5