Đại hội đại biểu Liên đội năm học 2018-2019

Chiều ngày 23/10/2018 Liên đội Trường Tiểu học và Trung học sơ sở 14-6 tổ chức thành công đại hội đại biểu Liên đội.

Một số hình ảnh trong buổi đại hội: