Đại hội Công Đoàn cơ sở Trường THCS 14-6 nhiệm kỳ 2017-2022

z643409355526_e054053a144744e93a8cc8eec465fc97z643409928262_4f678d4b0d9b53c2e370be57eb48591a

z643409939372_274e3843d52da646a4767299137448b7

z643409959619_aca1d75d0fbfdd1d61b953b50f47e6a8

z643410059199_f470ab0c3b30d07251b6a758e6aacba8

 

 

z643410044766_c6e12c37ec4fb2d9ed0a21dbed90db2c

z643410029877_41c0ff990843f69015fa8b77728c52e4

 

z643410068422_0e912ebcc7ab0367b06f60b8fa3d0c20

z643410268545_0e282e3e965e2ab73e6653f60d1e93dc

z643410092817_b13fa9cf0419416ef8e013062a1ab6de

z643410133242_bd307a49cb602eda5b3ea51fdd5556a9

z643409969896_3511ca469f8439e4951268badd35a3d4

z643411401107_0b4b387e2d37e147caf2b8f774a642b8