Các hình ảnh về buổi ngoại khóa: “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật”

Ngày 12 tháng 04 năm 2018 nhà trường tổ chức thành công ngoại khóa: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Chùm ảnh trong ngày ngoại khóa:

Về dự buổi ngoại khóa: Đc Lò Đức Thiện cán bộ Phòng GD&ĐT, ĐC Trần Văn Minh phòng Tư pháp huyện