Ban giám hiệu và Liên đội nhà trường thăm hỏi 11 gia đình chính sách, thắp hương tưởng niệm tại Tiểu khu Thảo Nguyên nhân ngày 22/12

* Sáng ngày 22/12 Ban giám hiệu cùng Liên đội nhà trường thăm gia đình bà: Nguyễn Thị Thêm vợ liệt sỹ tại Tiểu khu 68:

 

d1e7344a5b38b466ed29

5d4109de01aceef2b7bd

5048deccd6be39e060af

* Thầy và trò nhà trưòng thắp hương ở bia tưởng niệm tại Tiểu khu Thảo Nguyên:

c676093c664e8910d05f

51bb51123e60d13e8871

648e68db07a9e8f7b1b8