Trường THCS 14-6 khai xuân năm 2018

Ảnh tập thể:

Ảnh CBGV trồng cây: