Nhà trường kết hợp với Phòng ma túy Công an huyện Mộc Châu tổ chức ngoại khóa

Sáng ngày 16/03/2019 nhà trường kết  hợp với phòng Ma Túy Công an huyện Mộc Châu tổ chức buổi ngoại khóa: Phòng chống Ma túy học đường. Một số hình ảnh trong buổi ngoại khóa: