Lễ kết nạp Đội Viên

Một số hình ảnh trong buổi kết nạp Đội viên: