Lễ kết nạp Đảng viên

Ngày 19/03/2019 Chi Bộ Trường TH&THCS 14-6 kết nạp Đảng cho Đ/c: Phan Văn Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c: Trịnh Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy thị trấn Nông Trường Mộc Châu đến dự