Hội thi chung khảo: Chúng em kể chuyện Bác Hồ

Một số hình ảnh trong hội thi: