Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2018-2019

Sáng ngày 6/10/2018 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 14-6 tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2018-2019.

Một số hình ảnh trong buổi đại hội:

–  Đoàn chủ tịch: Đ/c Nguyễn Quang Bình (Hiệu trưởng), Đ/c Nguyễn Văn An (Hiêu phó), Đ/c Ngô Thị Liên (Hiệu phó), Đ/c Bùi Sĩ Quyết (Hiệu phó), Đ/c Trình Thị Năm (Hiệu phó).

– Đoàn thư ký: Đ/c Nguyễn Thị Hồng, Đ/c Tạ Thị Nhung.

– Cán bộ công chức viên chức tham gia hội nghị.

– Đ/c: Bùi Sĩ Quyết (Hiệu phó) thông qua nội dung, chương trình làm việc. 

– Đ/c Ngô Thị Liên (Hiệu phó) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CNVC LĐ 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ 2018-2019.

– Đ/c: Nguyễn Văn An (Hiệu phó) Báo cáo hoạt động CĐ 2017-2018 phương hướng 2018-2019.

– Đ/c: Nguyễn Văn Thắng Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2017-2018 phương hướng của thanh tra nhân dân năm học 2018-2019.

– Đ/c: Nguyễn Quang Bình Thông qua quy xếp loại thi đua, quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy chế dân chủ.

– Đ/c Lê Lan Anh (Tổ phó) Tham luận về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

– Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hiền (Tổ trưởng) Tham luận về hoạt động chuyên môn.

– Đ/c Phan Văn Quang Tham luận về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao.

– Đc: Nguyễn Quang Bình (Hiệu trưởng) điều hành thảo luận tự do.

– Bầu ban thanh tra nhân dân.

– Ban thanh tra nhân dân: Đ/c Chu Thị Tươi, Đ/c Đinh Ngọc Cường, Đ/c Vũ Thị Thùy.