Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022

          Ngày 8 tháng 11 năm 2019 Trường TH&THTC 14-6 tổ chức đại hội công đoàn cơ sở lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022. 

          Đến dự đại hội Đ/c: Nguyễn Thị Bích Liên (Phó chủ tịch công đoàn huyện); Hoàng Trọng Nguyên (Chuyên viên).

          Một số hình ảnh trong buổi đại hội:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017-2019:

Chủ tịch công đoàn: Trịnh Thị Năm; Phó chủ tịch: Lại Thị Thúy Hoa.