Đại hội chi bộ Trường Trung học cơ sở 14-6. Nhiệm kỳ 2017-2020

Chào mừng Đại hội Chi bộ Trường trung học cơ sở 14- 6 thành công:

          1. Đ/C Nguyễn Quang Bình – Bí thư chi bộ.

          2. Đ/C Đặng Thị Kim Thanh – Phó bí thư.

          3. Đ/C Vũ Quang Hưng – Ủy viên.

z684700938183_38eb4e7b96c02429a14728cfa7cc24b6

z684700981651_521ada879ecada91563bb19ee40c9af5

z684944852355_eb643ae245311dd6d3c5c54f7e25bb67

z684944867196_3dac856001bf6200be325eb130590432

z684944426352_a3430cc63d7c07f1055403c600d67ed5

z684983610871_ced025a62b83cbe91db720c945d1e969

z684940916925_1ee4d7454924027de7659d6e6c91c302

z684940905919_4ec723e3b243b3e5208858bafcc7eed2

z685026723288_b44e164ec611ad6c369f995d9cab4255z684941045603_30fd6fea7b8e5851b4d042681f5ed284z684940418512_726eb850fe4d4b828f6a224cbb3a7da8z685026910572_b0d0926813013d37268c79bc41ebffe7z684994499138_ed61e205fe44eeef42dd51753e5a0d95z684996876413_59f60182fd957ac215d6083fa324a890z684940729976_887c7e9c741bf49a64aee52fe973882fz684996917023_46ee776738930b561c3225919cac5600

z684484316667_7458d3150082a9800cb0310a8cbb5067

z684484288203_038041b953741747757b93e51b960364