Từng bừng hội thi: “Chúng em với kiến thức ATGT”

Ngày 12/10/2017. Trường THCS 14/6 tổ chức thành công hội thi: Chúng em với kiến thức ATGT.

Kết quả cuộc thi:

1 giải nhất: Lớp 9B; 1 giải nhì: Lớp 9C; 1 giải ba: Lớp 8B

Ảnh cuộc thi:

030e789bcb4d27137e5c

 

c2e9f4d4b402585c0113

 

23a97b9c3b4ad7148e5b

 

61768457c48128df7190

a613493509e3e5bdbcf2

 

cb9813965340bf1ee651

510b561f16c9fa97a3d8

87a9b7b0f7661b384277

86e3fc15bcc3509d09d2

6bc3e8dca80a44541d1b

3ec68cd7cc01205f7910

d72060ca201ccc42950d

ca294ad30a05e65bbf14

bd04b9faf92c15724c3d

588c3c4d8f9b63c53a8a

53fce44d579bbbc5e28a

c7338dd2cd04215a7815

93c467b6d560393e6071

Giải nhất: lớp 8B

a6d8498dfb5b17054e4a

 

 

Giải nhì: Lớp 9C

e59ef3a44172ad2cf463

Giải ba: Lớp 8B