Trường THCS 14/6: “Ngày hội đọc sách”. Năm học 2016-2017

            Thực hiện công văn số 601/KH-PGD&ĐT về tổ chức tuyên truyền văn hóa Đọc trong các trường phổ thông nhằm phát huy hiệu quả hệ thống thư viện trường học, thúc đẩy phong trào đọc và học, hình thành thói quen trong giáo viên cán bộ công nhân viên và học sinh trong toàn trường. Tạo điều kiện cho học sinh giao lưu gặp gỡ cùng học hỏi. Nâng cao chất lượng giáo dục khuyến khích học sinh đọc tài liệu, sách tham khảo, sách nâng cao, rèn luyện năng lực và các hình tượng sân khấu hóa từ sách, truyện, đọc và kể những câu truyện về Bác Hồ kính yêu, Bác Hồ với thiếu nhi, truyện về các vị anh hùng dân tộc huy động toàn bộ giáo viên,   cán bộ công nhân viên và học sinh quyên góp ủng hộ những quyển sách hay được mang đến trưng bày trong ngày hội.

z588352609554_8d8dd13aad944d3f03ec5189e30c50ea

z588352620120_2ceb4bd98f743c1de472a08f65c35502

z588352612833_d4bb511b6e7e7e29d1a9d1aeeb118279

z588352612706_502309c987ce773484839c5176497bcb

z588354422996_431ed31ab6a3b786eeb3a7c715c7bc42

z596567430597_f03602bae2a321b7fef923f405d5f8fe

z596567397001_abe5b10a2d6626995312e71854df09a0

z596567435562_817aefb442ebf898a1bfc61613fe091e