Trường THCS 14-6 tổ chức ngoại khóa: “Điều em muốn nói – Giáo dục kĩ năng sống”

Ngày 07/02/2018 nhà trường tổ chức thành công ngoại khóa: Điều em muốn nói – Giáo dục kĩ năng sống.

Chùm ảnh trong ngày hoạt động: