Trường THCS 14-6 Ngoại khóa – GDKNS: “Dám ước mơ, dám thực hiện”

Một số hình ảnh trong ngày ngoại khóa:

 

2