Thư viện tỉnh Sơn La – Trường THCS 14-6 tổ chức ngoại khóa tuyên truyền, triển lãm, giới thiệu sách báo với chủ đề “Hành trang trí thức cho em”

Chùm ảnh trong buổi ngoại khóa: