Nhà trường kết hợp với Công an huyện Mộc Châu tổ chức ngoại khóa: Phổ biến giáo dục pháp luật

      Chiều ngày 15/11/2018 Nhà trường kết hợp với công an huyện tổ chức ngoại khóa: “Phổ biến giáo dục pháp luật”.

 Một số hình ảnh trong buổi ngoại khóa:

 

 

– Công an huyện Mộc Châu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Đồng chí: Trần Văn Minh (Phòng Tư pháp huyện Mộc Châu)