Hội đồng niên “Bính Thìn” hỗ trợ và tặng quà cho 10 em học sinh nghèo

Sáng ngày 7/5/2020 hội đồng niên “Bính Thìn” đến trường hỗ trợ và tặng quà cho 10 em học sinh nghèo trường TH&THCS 14-6.

Một số hình ảnh trong buổi hoạt động: