Hân hoan ngày khai trường

Hân hoan ngày khai trường

Sáng ngày 5/9/2019 Trường TH&THCS 14-6 tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020 và đón bằng công nhận Trường TH&THCS 14-6 đạt chuẩn quốc gia mức độ I, đạt kiểm định chất lượng…
Chào cờ thân thiện

Chào cờ thân thiện

Một số hình ảnh trong buổi chào cờ thân thiện sáng thứ 2 ngày 22 tháng 04 năm 2019.