Giải bóng chuyền hơi nữ

Giải bóng chuyền hơi nữ

Ngày 15/12/2019 UBND thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Hội khuyến học thị trấn Nông Trường Mộc Châu tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ. Trường TH&THCS 14-6 tham gia đạt giải nhất.